Provozujeme záchrannous tanici pro volně žijící poraněné, či jinak hendikepované živočichy – jde o ochranářskou práci, která ovlivňuje zachování a udržení rozmanitosti druhů v naší přírodě. Mimoto se zabýváme různými zácharnnými projekty (rel skalní, sýček obecný, sova pálená…) a ekologisckou výchovou a osvětou.

www.csopnj.cz

ZO ČSOP Nový Jičín