Posláním TyfloCentra je vytvářet a poskytovat služby sociální a technické pomoci nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům i občanům s kombinovaným zdravotním postižením.

www.tyflocentrum-ova.cz

Tyflocentrum

hlavní partneři

partneři

Mediální partner

kreativní zóna

Andělská zóna