Posláním SPR-denního stacionáře je dát klientům příležitost k jejich seberealizaci. Důraz je kladen na nácvik samostatného způsobu života, zajištění a naplnění fyzických, psychických a sociálních potřeb. Pracovní, rekreační, sportovní a výchovně vzdělávací programy jsou zpracovány s přihlédnutím k jejich individuálním zvláštnostem. Zaměřujeme se zejména na praktické činnosti, potřebné pro orientaci v běžných životních situacích. Rozvíjíme dovednosti, schopnosti, návyky, získaných v dřívějším období ( pomocná škola, klub ), základy sebeobsluhy, práci s nástroji či jednoduchými stroji.

www.sprostrava.estranky.cz

Středisko pracovní rehabilitace Ostrava