Poskytovat humanitární, sociální a zdravotní pomoc lidem v nouzi v Africe, především v Beninu. Realizace dlouhodobých rozvojových projektů – vzdělávání zdravotnického personálupodpora zdravotnického sektoru, dodávání léků.

www.beninsante.org

Spolek přátel Benin Santé

hlavní partneři

partneři

Mediální partner

kreativní zóna

Andělská zóna