Poslování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské a otcovské role ve společnosti.

www.rcchaloupka.cz

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka Ostrava