V 17:30 venku na náměstí mezi Gongem a halou U6 bude slavnostně
/
rozsvícením Vánočního stromku za doprovodu zpěvu Zkoleduj se /
zahájen XII. ročník akce a  současně Advent v celé oblasti Dolních Vítkovic.