Jedna z možných forem podpory akce Advent plný KŘÍDLENÍ 2017 a KŘÍDLENÍ nadačního fondu je nákup motivů a realizace tiskových i eletronických přání k Vánocům a Novému roku. V našem katalogu najdete přání, která vznikla na motivy klientů, kreativních umělců a spřízněných duší místních neziskových organizací, které se zapojily do XII. ročníku projektu.  
Smyslem je ve spojení s přáním promovat kreativně činnost a šířit poslání místních neziskovek. Každé přání obsahuje jedinečný příběh, který tímto způsobem pomůžete sdílet. Současně přímo finančně podpoříte konkrétní organizaci, náš projekt a dále během Adventu umožníte šířit i násobit jeho myšlenku.

Základní informace

Realizaci přání na zakázku pro firmy (včetně zpracování grafického návrhu s logem, textem, v požadované kvalitě a množství) je možné řešit v rámci spolupráce:


běžnou fakturací celé částky včetně DPH (zajístíme smlouvu o sponzoringu a reklamě)


fakturovat částečně za vyhotovení a částku 2500 Kč přímo darovat autorské neziskové organizace či KŘÍDLENÍ nadačnímu fondu (zajistíme darovací smlouvu)

Finance získané tímto způsobem přispějí do rozpočtu konkrétních organizací a pomohou hradit režijní náklady projektu. Vaše organizace může společenskou odpovědnost uplatnit z marketingového rozpočtu a prezentovat prakticky v rámci běžně plánovaných aktivit na konci roku. 

Elektronická verze

Nabízíme v prvé řadě tuto ekologicky šetrnou variantu a elektronickou verzi.

Cena: 4500 Kč bez DPH


V uvedených cenách je zahrnut grafický návrh, zapracování Vašeho loga i požadovaného textu.


Součástí ceny je tvorba motivu přání 2500 Kč / garantovaná minimální částka na podporu autorské neziskové organizace  dle výběru / 2000 Kč určeno na podporu akce Advent plný KŘÍDLENÍ 2017 / www.adventplnykridleni.cz

Tištěná verze 

Formát: 210x100 mm

Materiál: 300 g / matná křída

Barevnost: 4/4

Náklad a cena  (ks / cena za kus bez DPH)

     50   / 35 Kč

   100  / 25 Kč

   500  / 15 Kč

 1000 / 12 Kč

 2000 / 7 Kč

 3000 / 5 Kč

 5000 / 4 Kč


Součástí ceny je tvorba motivu přání 2500 Kč / garantovaná minimální částka na podporu autorské neziskové organizace dle výběru


Kalkulace zohledňující minimalizované náklady tiskárny
AMOS REPRO - partnera projektu 


Ostatní finance jsou určeny na podporu akce
Advent plný KŘÍDLENÍ 2017

Vyberte si z našeho katalogu přání, která souvislostmi a dobročinností osloví na konci roku Vaše obchodní partnery, důležité spolupracovníky, přátele a okolí. Získáte originál, současně s ním budete šířit poselství Adventu a především motivovat ty, kteří podporu potřebují.

V případě zájmu o spolupráci nás neváhejte kontaktovat a rezervujte si včas vybraný motiv. 

 

Kontaktní osoby

Milan Šťastný
projektový manažer
604310924
info@www.adventplnykridleni.cz
 

Marek Chmiel
grafik
marek@chmiel.cz