Jedna z možných forem podpory akce Advent plný KŘÍDLENÍ 2017 a KŘÍDLENÍ nadačního fondu je nákup motivů a realizace tiskových i eletronických přání k Vánocům a Novému roku. V našem katalogu najdete přání, která vznikla na motivy klientů, kreativních umělců a spřízněných duší místních neziskových organizací, které se zapojily do XII. ročníku projektu.  
Smyslem je ve spojení s přáním promovat kreativně činnost a šířit poslání místních neziskovek. Každé přání obsahuje jedinečný příběh, který tímto způsobem pomůžete sdílet. Současně přímo finančně podpoříte konkrétní organizaci, náš projekt a dále během Adventu umožníte šířit i násobit jeho myšlenku.
Duhový Dům

Duhový Dům

Křídlení nám evokuje andělská křídla, která při letu znějí andělskou hudbou vyšších sfér – proto byl použit notový papír (konkrétně skladba Tichá noc). Křídla jsou vystřižená z papíru a pro klienty v našich dílnách (arte, nácviková dílna, keramika a pletení košíků) je práce s nůžkami velice náročná dovednost. Pochopit, jak stříhat, vést rovný střih a samotná koordinace ruka-oko u postižených je opravdu velká práce, kterou zde cvičí a rozvíjejí a v jednoduchosti je krása. Konec roku je bilancí minulého – proto retro styl, a zároveň přáním štěstí a úspěchů do nového, čas „půjčit“ si křídla a jako naši patronové se stát opět pomocnou rukou těm, jež ji od nás potřebují.

Adam

Adam

Občas mám pocit, že věci vnímám a prožívám úplně jinak, než
ode mě zbytek světa očekává. Porušuju pravidla, nedělám, co mi
konvence předkládají. Mám ovšem jedno velké štěstí. Umím
ostatním ukázat, ať už skrze slovo nebo svou tvorbu, že zkusit
občas změnit úhel pohledu a vyzkoušet opustit svou konformní zónu
nemusí být vůbec špatné. Už dávno jsem pochopila, že jinakost
a odlišnost, pokud se jí nebojíme a neodsoudíme ji bez poznání,
dokáže život báječně obohatit a prohloubit jeho smysl.
Bylo mi ctí propůjčit aspoň zčásti své schopnosti dětem, jejichž
vnitřní svět je krásný, i když trochu jiný, než bývá zvykem.
Pomoci ho ztvárnit a přiblížit. Zachytit ho v odstínech modré,
která je symbolem porozumění autismu. Modrá je mimochodem i mou
nejoblíbenější barvou. Jsem umělkyně, ne autista. Mám možnost
volby, dokážu být „normální“. Čím jsem ale starší, a snad i rozumnější,
tím více zjišťuji, že bývám mnohem
šťastnější, když zrovna vůbec „normální“ nejsem… Nebojme
se propojit naše světy a učit se od sebe navzájem pestrosti života…

Petra Řehová, www.oringle.cz

Sdružení BES

Sdružení BES

Na tvorbě PF 2018 se podíleli všichni žáci sedmého ročníku naší školy (Základní škola a mateřská škola, Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace), při které Sdružení BES funguje. Z nespočtů velmi povedených návrhů byl vybrán obrázek, který vytvořil Filip Mariánek. Téma Advent plný křídlení znázornil jako volnou parafrázi na slavné dílo italského renesančního malíře Raffaela Santi. Andělíčci z obrazu Sixtinská madona jsou snad nejslavnějšími anděly a v dnešní době již neodmyslitelně patří k symbolům vánoc. Chlapec nám propojením své kresby se slavným dílem dal také nahlédnout do světa dítěte s poruchou autistického spektra.

Centrum pro rodinu

Centrum pro rodinu

Na PF jsem použila fotografii z mé bakalářské práce, která mapuje dílo známého slovenského fotografa Vladimíra Koštiala 1912 – 2001. Fotografie mě zaujala nejen pro pozitivní obsah, ale i pro vzpomínku na dětství, rodinu a vztahy.

Dlaň životu

Dlaň životu

Charita Český Těšín

Charita Český Těšín

Často slýchávám, že Vánoce jsou pro mnohé pouze zbytečnou starostí navíc, kterou by nejraději vyřadili ze svého životního koloběhu. Proč se však upínat k negaci a skepsi vůči něčemu, co za oponou komerce, pobláznění a davovým chováním skrývá úplně jinou a mnohem důležitější podstatu pospolitosti a laskavosti, kterou můžeme předávat a čerpat nejrůznějšími způsoby. Advent není o stresu a neúprosně ubíhajícím času pro nákup zbytečných dárku v přeplněných nákupních centrech. Je to naopak čas zklidnění, zpomalení a čas zostření smyslů, skrz které můžeme pociťovat vnitřní klid a mír vyvěrající ze všech těch malých podnětů okolo nás, jako jsou pohled do zasněžené krajiny, teplo, když přijdeme domů, nebo vůně kořeněného čaje. Zapomeňme tedy na staré stereotypy a shon a pokusme se nejen Advent, ale všechny životní momenty vidět pohledem, který se zaměřuje na to, co nás samotné činí šťastnými.

Tento text popisuje můj přístup, který souvisí také s podobou PF znázorňující staticky klidné a ničím nerušené zátiší inspirované pouze zimní náladou.
– Bára Branná, dobrovolník Charity Český Těšín

Mens Sana

Mens Sana

Kdybychom byli andělé
Nosili bychom na křídlech
Ty co sami jít nemohou
Kdybychom byli andělé
Sušili bychom slzy
Těm co pláčou
Kdybychom byli andělé
Přinášeli bychom světlo
Těm co bloudí ve tmě
Kdybychom byli andělé
Pomohli bychom lidem od bolesti
– J. Saidlová

Klub Mlýnek

Klub Mlýnek

„Jak milé mít milého vedle sebe, člověku radostně se vede!“

Moment

Moment

Posíláme Ti křídla, aby Ti v příštím roce dala alespoň na MOMENT rovnováhu, posunula Tě výš a dál, dala příležitost vidět věci v širším úhlu, ale také možnost snít a uniknout. A aby, když klopýtneš, Ti zabránila pádu. PF 2018

Vznik motivu:
Tento obraz vznikl pod rukama naší kreativní fundraiserky Jany Kaštovské. Dlouho jsme nad tématem přemýšleli a Jana nakonec využila toho, co v podstatě MOMENT je – oblečení, darování, poslání. A tak vznikla velká látková křídla, vedoucí z názvu naší organizace.Křídla tvoří vyřazené látky a komponenty, které pocházejí od našich milých dárců.
Na textové formě přání se podílela Jana Málková, která rovněž tvoří fundraiserský team MOMENTU.

Podané ruce – osobní asistence

Podané ruce – osobní asistence

Naše PF se postupně vyvíjelo tak nějak samo. Jednu z našich dobrovolnic baví kreslení a vzhledem k tomu, že se jmenujeme „Podané ruce – osobní asistence“, nakreslila 4 různé verze rukou s ornamenty. Naše osobní asistentky podávají pomocné ruce klientům. A ve dvou se to, jak známo, lépe táhne. Dva lidé – čtyři ruce. S našim grafikem jsme pak zkoušeli a objevovali, jak ruce umístit a dotvořit. Ruce jako křídla se nabízely… No a slogan, respektive přání do roku 2018, z toho všeho vyplynulo…

Spirála

Spirála

Moc rádi spolu sedíme kolem stolu, povídáme si a tvoříme z drátů a korálků stromečky štěstí. Je to hezký název, který kdysi někdo vymyslel. Každý z nás by si rád ve svém životě umotal kousek toho štěstí. A pro lidi, kteří musí denně žít s duševní nemocí to platí minimálně dvojnásobně. A tak vám přestavujeme PFko od Spirály o.p.s, jsou to kousky štěstí našich klientů a kolegů s duševním onemocněním, které k Vám letí na křídlech andělů. Schválně kolik jich letos na setkání Advent plný křídlení potkáme…

SPMP

SPMP

Vznik PF- před rokem jsme se pustili do nové techniky enkaustika, uživatelům se tato technika velmi zalíbila.
Z toho vznikl nápad na PF k Andělům.

Záchranná stanice Nový Jičín

Záchranná stanice Nový Jičín

Autor: Milan Lesniak
Text: Advent plný křídlení / plný křídel – křídlo může mít různou podobu a naše PF se pokusilo zachytit alespoň některé z významů. V rámci naší činnosti se zabýváme těmi křídly zvířecími. Naši záchrannou stanicí v Bartošovicích prošlo za roky jejího působení již téměř 20 tis. „okřídlených“ poraněných, či jinak handicapovaných živočichů. Přibližně polovinu z těchto pacientů se nám podařilo zachránit a vrátit zpět tam, kam patří – do volné přírody. Přejeme všem do roku 2018 šťastný let!

Křídlení nadační fond – pf 3

Křídlení nadační fond – pf 3

Autor: Greta Sartori

Křídlení nadační fond – pf 2

Křídlení nadační fond – pf 2

Autor: Greta Sartori

Křídlení nadační fond – pf 1

Křídlení nadační fond – pf 1

Autor: Greta Sartori

Základní informace

Realizaci přání na zakázku pro firmy (včetně zpracování grafického návrhu s logem, textem, v požadované kvalitě a množství) je možné řešit v rámci spolupráce:


běžnou fakturací celé částky včetně DPH (zajístíme smlouvu o sponzoringu a reklamě)


fakturovat částečně za vyhotovení a částku 2500 Kč přímo darovat autorské neziskové organizace či KŘÍDLENÍ nadačnímu fondu (zajistíme darovací smlouvu)

Finance získané tímto způsobem přispějí do rozpočtu konkrétních organizací a pomohou hradit režijní náklady projektu. Vaše organizace může společenskou odpovědnost uplatnit z marketingového rozpočtu a prezentovat prakticky v rámci běžně plánovaných aktivit na konci roku. 

Elektronická verze

Nabízíme v prvé řadě tuto ekologicky šetrnou variantu a elektronickou verzi.

Cena: 4500 Kč bez DPH


V uvedených cenách je zahrnut grafický návrh, zapracování Vašeho loga i požadovaného textu.


Součástí ceny je tvorba motivu přání 2500 Kč / garantovaná minimální částka na podporu autorské neziskové organizace  dle výběru / 2000 Kč určeno na podporu akce Advent plný KŘÍDLENÍ 2017 / www.adventplnykridleni.cz

Tištěná verze 

Formát: 210x100 mm

Materiál: 300 g / matná křída

Barevnost: 4/4

Náklad a cena  (ks / cena za kus bez DPH)

     50   / 35 Kč

   100  / 25 Kč

   500  / 15 Kč

 1000 / 12 Kč

 2000 / 7 Kč

 3000 / 5 Kč

 5000 / 4 Kč


Součástí ceny je tvorba motivu přání 2500 Kč / garantovaná minimální částka na podporu autorské neziskové organizace dle výběru


Kalkulace zohledňující minimalizované náklady tiskárny
AMOS REPRO - partnera projektu 


Ostatní finance jsou určeny na podporu akce
Advent plný KŘÍDLENÍ 2017

Vyberte si z našeho katalogu přání, která souvislostmi a dobročinností osloví na konci roku Vaše obchodní partnery, důležité spolupracovníky, přátele a okolí. Získáte originál, současně s ním budete šířit poselství Adventu a především motivovat ty, kteří podporu potřebují.

V případě zájmu o spolupráci nás neváhejte kontaktovat a rezervujte si včas vybraný motiv. 

 

Kontaktní osoby

Milan Šťastný
projektový manažer
604310924
info@adventplnykridleni.cz
 

Marek Chmiel
grafik
marek@chmiel.cz

hlavní partneři

partneři

Mediální partner

kreativní zóna

Andělská zóna