Pomozte nám šířit Advent plný křídlení mezi obyvatele Moravskoslezského kraje, ať se myšlenka podpory místních neziskových organizací rozletí do všech koutů. Buďte součástí tohoto předvánočního setkání a vytvářejme prostředí, ve kterém nezáleží, kdo je neziskovka, její klient, návštěvník, partner či novinář. Užijme si vzájemného propojení a navázání vztahu v ostravské komunitě. 

Rádi byste o nás napsali, natočili či nahráli zprávu? Pro tiskové materiály a dotazy se obracejte na Lucii Houthoofdtovou - autorku a koordinátorku projektu. (lucie@www.adventplnykridleni.cz)