Posláním neziskové organizace PRAPOS (PRÁci POStiženým) je aktivní snaha o rovnoprávné postavení občanů se zdravotním postižením ve společnosti a jejich integrace formou profesní přípravy a pracovního zařazení.

www.prapos.cz

Prapos, z.s.