Mateřská škola Paprsek,s.r.o,
zajišťuje předškolní výchovu a vzdělávání dětem od 2 – 7 let.

Zaměřujeme se především na předškolní speciální vzdělávání a následnou celostní péči o dítě samotné a jeho rodinu.

Funkční podporu a péči poskytujeme dětem s různým druhem zdravotního postižení, či omezení. Našimi klienty jsou tedy děti s ADHD, vadami řeči, autismem, děti s mentálním postižením , děti s poruchami chování, s neurologickými problémy….,ale samozřejmě uvítáme i sourozence a děti, jejichž rodiče by měli zájem o posouzení školní zralosti, kterou také nabízíme v našem PRVŇÁKOVĚ.

Plně kvalifikovaný personál našeho zařízení poskytne individuální plán přechodu na klíč každému dítěti, tedy i tomu, které se chystá do Základní školy tak, aby nastoupilo další cestu vzdělávání sebevědomě, jistě a s radostí, doceněné.

Předškolní vzdělávání , tedy intervence speciálně pedagogická, je dílčí součástí již výše zmíněné celostní péče, pod kterou si můžete představit podporu v oblasti celé rodiny , tedy péči psychoterapeutickou, kterou zajišťují kvalifikovaní psychologové. V našem zařízení najdete na jednom místě všechny tyto nabízené atributy. Jsme totiž přesvědčeni, že rodinám pečující o dítě s postižením, omezením, můžeme nabídnout dovednosti a nástroje, které jim pomohou urychlit porozumění problematiky a tím jim umožní co nejklidnější a nejsrozumitelnější cestu k jejich dítěti, potažmo k celé společnosti v rámci co nejpřirozenějšího začlenění dítěte ( integrace, inkuze) do hlavního vzdělávacího proudu k čemuž směřuje i novela školského zákona.

MS Paprsek