Hlavním cílem bylo vyplnit prázdné místo v sociálních službách ve městě Ostrava v oblasti poskytování činností a služeb dětem a mladým lidem se středně těžkým a těžkým kombinovaným postižením. Tohoto cíle jsme dosáhli prostřednictvím vzniku Denního stacionáře MIKASA, jako sociální služby, která rozšířila nabídku denních stacionářů ve městě Ostrava právě o stacionář specializovaný pro děti a mladé lidi se středně těžkým a těžkým kombinovaným postižením.

www.mikasa-detem.cz

Mikasa