Účelem spolku je poskytovat pomoc dětem, mládeži, dospělým se zdravotním postižením a to s autismem, mentálním i smyslovým. Taktéž zajistit všestrannou pomoc i jejich pečujícím osobám. Spolek má za cíl vytvářet co nejlepší materiální podmínky pro zkvalitnění péče o tělesný a duševní rozvoj osob se zdravotním postižením, výše uvedeným. Podpora inkluzívního vzdělávání a soužití.

www.spolekjonas.cz

Jonášův spolek, z.s.