Sdružení HOLOS je společenstvím osob zabývajících se celostním pohledem na lidské zdraví a uplatňujících jej při napomáhání jednotlivcům i rodinám k dosažení plnohodnotného životního stylu. Jeho hlavním cílem je tedy prosazovat a rozvíjet holistický přístup k životu při využití nejmodernějších vědeckých poznatků.

www.holos.cz

Holos

hlavní partneři

partneři

Mediální partner

kreativní zóna

Andělská zóna