Harmonie poskytuje sociální služby lidem s mentálním a vícenásobným postižením na základě jejich individuálních potřeb a přání. Podporuje je v rozhodování ve všech věcech, které se jich týkají s respektem k jejich vztahovým potřebám, které nepřesahují zákonné normy. Umožňuje jim využívat ostatní služby v přirozeném prostředí a hledá způsoby, které vedou klienta k nezávislosti na sociální službě.

www.po-harmonie.cz

Harmonie