Školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči o děti a mládež s působností přesahující hranice regionu.

www.dum-ostrava.cz

DÚM DDŠ SVP ZŠ

hlavní partneři

partneři

Mediální partner

kreativní zóna

Andělská zóna