Jak se přihlásit do online dražby?

V termínu do 31. 10. 2017 můžete svůj předmět přihlásit do dražby, zasláním fotografií předmětu, které doplníte o krátký příběh o tom, jak předmět vznikl a kdo jej vytvořil. Podrobnější informace naleznete v Pravidlech dražby, pod odkazem Ke stažení.

 

Jak se přihlásit do veřejné dražby?

Do 31. 10. 2017 nám můžete současně s přihláškou zasílat krátké video (max. 3 min.) nebo fotografii (ve formátu JPG), které zachycují tvorbu a vznik předmětů do dražby. K videu nebo fotografii, prosím, připojte krátkou informaci o autorovi a o tom, jak předmět vznikal. Následně budou tyto videa a fotografie zveřejněny na naší Facebookové stránce Advent plný křídlení. Na této stránce bude probíhat hlasování, ve kterém veřejnost vybere 3 příběhy/předměty, které budou draženy formou veřejné aukce na akci Advent plný křídlení, dne 7. 12. 2017.

Hlasování proběhne v termínu od 8. 11. do 7. 12. 2017 do 17.00 hodin. Hlasovat mohou členové organizace, Vaši přátelé, příznivci a všichni, které příběh osloví.  Není tedy rozhodující pouze samotné video či fotografie, ale také Vaše zapojení do propagace dražby Vašeho předmětu.

Počáteční hodnota takto vybraných předmětů, bude stanovena v závislosti dle aktuální nejvyšší nabídky za daný předmět v probíhající elektronické dražbě, popřípadě za vyvolávací cenu, ke dni 8. 11. 2017.

hlavní partneři

partneři

Mediální partner

kreativní zóna

Andělská zóna