Pravidla on-line dražby

Předměty přihlášené do dražby mohou být vyrobeny z libovolných materiálů. Originalita a nápaditost budou Vaší výhodou. Nejpozději do 31.10.2018 nám na email katka@kridleni.cz zasílejte fotografie vyrobených či jinak získaných předmětů, které budou sloužit k prezentaci v elektronické aukci na portále www.kridleni.cz . Na webové prostředí se používají nejčastěji fotografie s poměrem stran 3:2. Ideální a naprosto dostačující je velikost 1200x800p. Důležité je sjednotit pozadí pro focení, které by mělo být jednobarevné. Nejlépe pro barevné předměty vyznívá bílé nebo černé pozadí. Fotografie by měly být pořízené z čelního a z bočního pohledu v případě 3D předmětů, u obrazu pouze z čelního, a to ve dvou verzích. Na fotkách by měl být vidět pouze celý předmět. Prosíme zasílejte maximálně 5 fotografií. K fotografii připojte krátký popisek (3 až 5 vět) s příběhem vzniku, který charakterizuje dílo. Může se jednat o příběh autora nebo emoce, které předmět ve Vás vyvolává a pro vaší organizaci znamená (v ideálním případě také spjat s informací o poslání nebo činnosti Vaší organizace). Vyvolávací hodnota předmětu je stanovena na částku 500,- Kč. V případě, že hodnota předmětu je vyšší, prosím uveďte Vaši požadovanou vyvolávací cenu.

Pravidla veřejné dražby 

Také letos pro vás připravujeme veřejnou dražbu, která proběhne na hlavním pódiu v den Adventu plného KŘÍDLENÍ. Ve veřejné dražbě bude draženo 6 předmětů - 3 předměty od vás/neziskových organizací a 3 pro KŘÍDLENÍ nadační fond.
Jak se můžete zapojit do veřejné dražby? Jednoduše vytvořte reklamu pro svůj dražební předmět, jakou zvolíte formu je zcela na Vás. Můžete vytvořit příspěvek na sociálních sítích, natočit video, vložit článek na Vaše webové stránky nebo třeba vytvořit letáček.

Tři z vás, kteří budou nejvíce propagovat svůj dražební předmět (tzn. využijí různých forem propagace) se zapojí do veřejné dražby.
Zohledňovat budeme propagaci, která proběhne v termínu od 1.11. do 26.11.2018.
Jedinou podmínkou je, že propagace Vašeho předmětu musí obsahovat logo Adventu plného KŘÍDLENÍ, popř. obsahovat v textu název “ Advent plný KŘÍDLENÍ” a odkaz přímo na elektronickou nebo veřejnou dražbu (termín dražby nebo odkaz na elektronickou aukci).
Cílem a smyslem této “soutěže” je, aby vaše předměty byly co nejvíce propagovány, a s tím nám nejlépe pomůžete vy sami.

Nejpozději do 26.11.2018 nám zašlete na e-mail barbara@kridleni.cz přehled všech vámi vytvořených reklam/ příspěvků.
Počáteční hodnota takto vybraných předmětů, bude stanovena v závislosti dle aktuální nejvyšší nabídky za daný předmět v probíhající elektronické dražbě (ke dni 29.11. v 18.00 ), popřípadě za vyvolávací cenu ze dne 8.11.2018.