Poskytování sociálních služeb seniorům, kteří z důvodu snížené schopnosti zvládat základní životní potřeby nebo zdravotního důvodu potřebují podporu nebo pomoc při naplňování plnohodnotného, důstojného a aktivního života.

www.domovslunicko.cz

Domov Sluníčko