Cílem poskytovaných sociálních služeb je umožnit uživatelům žít v maximální míře plnohodnotným způsobem života, který se co nejvíc přibližuje životnímu standardu věkově srovnatelné populace. Jde především o vytvoření příjemného, inspirujícího prostředí, naplnění života uživatelů zájmovými činnostmi a rozvíjení jejich osobnosti, tělesných i duševních schopností. Společnou snahou je vyrovnání příležitostí a předcházení sociálnímu vyloučení s důrazem na rozvíjení a respektování citového života uživatelů, navazování přátelských a mezilidských vztahů a zároveň udržování a posilování kontaktů s jejich rodinami. Veškeré služby jsou poskytovány na základech tolerance, důvěry a bezpečí s důrazem na přání a potřeby uživatelů s cílem rozvíjet jejich osobnost, vždy se uplatňuje individuální přístup s ohledem na respektování lidské důstojnosti.

www.ctyrlistekostrava.cz

Čtyřlístek

hlavní partneři

partneři

Mediální partner

kreativní zóna

Andělská zóna