V rámci své činnosti zajištujeme služby ve prospěch osob se zdravotním postižením a seniorů. Jedná se o osobní asistenci, individuální bezbariérovou dopravu, sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, informační a vzdělávací akce a poradenské programy, které umožňují získání pracovního místa, návrat či udržení na trhu práce.

www.czp-msk.cz

Centrum po zdrav. postiž. MSK

hlavní partneři

partneři

Mediální partner

kreativní zóna

Andělská zóna