Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme „Jdi a čti si!“, ale „Pojď, budu ti číst“.

Stačí 20 minut denně. Každý den.

www.celeceskoctedetem.cz

Celé Česko čte dětem

hlavní partneři

partneři

Mediální partner

kreativní zóna

Andělská zóna