Posláním Asociace TRIGON, o. p. s. je realizace obecně prospěšné činností a aktivit zaměřených na pomoc dětem, mládeži a dospělým se znevýhodněním, jejich rodinám, rizikovým skupinám dětí a lidem ohroženým sociálním vyloučením.

www.asociacetrigon.eu

Asociace Trigon

hlavní partneři

partneři

Mediální partner

kreativní zóna

Andělská zóna