Vytváření programů s kvalitním využitím volného času pro ženy všech věkových a sociálních kategorií.
Spolupráce s ČNRDD – nábor dárců kostní dřeně.

Alma Mater